Synonymer till mandat

befogenhet, tillstånd, fullmakt, uppdrag, förordnande, mission, order, uppgift