Synonymer till manager

chef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, befälhavare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, ledare, överhuvud, VD, verkställande chef, anförare, förman, härförare, ordförande, president