Synonymer till mörda

dräpa, döda, avliva, avrätta, eliminera, förinta, ha ihjäl, slå ihjäl, ta livet av, tillintetgöra, exterminera