Synonymer till möjligtvis

eventuellt, kanhända, kanske, möjligen, förmodligen, antagligen, nog, sannolikt, troligen, väl