Synonymer till möjlig

eventuell, tänkbar, gångbar, acceptabel, användbar, potentiell, rimlig, sannolik, trolig, upptänklig