Synonymer till mångsidig

mångfasetterad, allsidig