Synonymer till målsättning

ambition, strävan, avsikt, föresats, intention, mening, motiv, syfte, uppsåt, ämna, ändamål, mål, destination, destinationsort, dialekt, finish, koncept, mat, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, sikte