Synonymer till mål

destination, destinationsort, dialekt, folkmål, tungomål, uttal, finish, slutspurt, föresats, avsikt, målsättning, intention, mening, syfte, koncept, idé, mat, bajskorv, foder, föda, födoämne, kost, krubb, käk, livsmedel, måltid, skaffning, avseende, betydelse, innebörd, opinion, ordsammansättning, poäng, synpunkt, tycke, uppfattning, yttrande, ändamål, åsikt, riktpunkt, rättegång, rättsfall, slutpunkt, ambition, sikte, tingsförhandling