Synonymer till märke

avtryck, kopia, prägel, spår, beteckning, benämning, beskrivning, term, emblem, fabrikat, kännetecken, drag, egenhet, egenskap, karakteristika, karakteristisk, karaktärsdrag, särdrag, prick, sort, stämpel, symbol, tecken, kuf, punkt, art, genre, kategori, klass, ras, slag, typ, antydan, bana, ledtråd, räls, skåra, slinga, tillstymmelse, vittring, sigill, indikation, indikator, omen, signal, symtom, vink