Synonymer till märkbar

förnimbar, kännbar, påtaglig, tydlig, markant, avsevärd, avsevärt, framträdande, påfallande, skarp, slående, stor, utpräglad, skönjbar, anmärkningsvärt, frapperande, synnerligen, uppenbar, konkret, solklar, substantiell, synbar