Synonymer till märka

markera, betona, understryka, notera, observera, påpekande, stämpla, ta notis, uppfatta, upptäcka, anteckna, bokföra, protokollföra, skriva, betrakta, iaktta, iakttaga, lägga märke till, se, syna, titta, uppmärksamma, anmärkning, anstifta, begripa, förstå, registrera, uppsnappa, hitta, röna, uppdaga