Synonymer till lyfta fram

uppmärksamma, beakta, förmärka, observera, se, ta notis