Synonymer till lyft

höjning, påslag, stegring, stigning, uppgång, öka, ökning