Synonymer till lyda

följa order, hörsamma, underkasta sig, åtlyda