Synonymer till luttring

prövning, examination, svårighet, test, utredning