Synonymer till luddig

oklar, vag, diffus, dunkel, flummig, grumlig, oskarp, otydlig, oviss, suddig, svävande, svårdefinierbar, halvdunkel, konturlös, obestämd, tvivelaktig