Synonymer till lova

förespegla, inbilla, prisa, tillförsäkra, utlova, berömma, hylla, lovorda, rosa, signa, välsigna, garantera, erbjudande, löfte