Synonymer till lott

bit, beståndsdel, del, fragment, fraktion, låt, sektion, snutt, snäpp, sträcka, stump, stycke, fördelning, spridning, täppa, uppgift, jordbit, göromål, mission, pensum, syssla, uppdrag