Synonymer till logi

husrum, bostad, inkvartering, härbärge