Synonymer till lodis

luffare, trashank, uteliggare, kringresande, lodare, strykare, hemlös