Synonymer till livslust

glädje, fröjd, förtjusning, lycka, munterhet, salighet, tillfredsställelse, upprymdhet, livsglädje