Synonymer till litet

futtig, liten, oansenlig, obetydlig, ringa, torftig, ynklig, föga, i liten grad, i ringa mån, obetydligt, jord, knytt, mini, miniatyr, petit, pytte, små, småväxt, späd, smula, smått, gnutta