Synonymer till liten

futtig, litet, oansenlig, obetydlig, ringa, torftig, ynklig, föga, i liten grad, i ringa mån, obetydligt, jord, mark, mull, mylla, knytt, liten varelse, mini, miniatyr, petit, pytte, små, småväxt, späd, smula, smått, lite, bagatellartad, betydelselös, , knapphändig, lindrig, måttlig, otillräcklig, skral, slå en signal, svag, telefonera, vagt, klen, mager, skör, smal, spinkig, tunn, vek, ömtålig