Synonymer till lindrig

beskedlig, lätt, mild, ringa, enkel, enkelt, flyktig, inte svår, luftig, okomplicerad, simpel, blid, from, skonsam, varsam, vänlig, bagatellartad, betydelselös, futtig, , föga, knapphändig, liten, måttlig, oansenlig, obetydlig, otillräcklig, skral, slå en signal, små, smått, späd, svag, telefonera, vagt