Synonymer till likvärdigt

ekvivalent, jämngod, lika med, likvärdig, motsvarighet