Synonymer till likvärdig

adekvat, fullgod, korrekt, lämplig, passande, ekvivalent, jämngod, lika med, likvärdigt, motsvarighet, jämbördig, jämspelt, lika, like, motsvarande, synonym, överensstämmande, analog, korresponderande, alternativord, ersättningsord, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liknelse, liktydig, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord