Synonymer till liktydig

synonym, alternativord, ersättningsord, lika, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liknelse, likvärdig, motsvarighet, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord