Synonymer till liksom

typ, även, art, cirka, format, karaktär, kategori, klass, modell, nästan, slag, sort, ungefär, dessutom, också, samt, tillika