Synonymer till liknelse

metafor, synonym, visualisera, alternativord, ersättningsord, lika, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liktydig, likvärdig, motsvarighet, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord