Synonymer till likaså

likaledes, också, tillika, ävenså, samt, även, desslikes, dessutom, sammalunda