Synonymer till likartad

dylik, liknande, sådan, synonym, snarlika, alternativord, ersättningsord, lika, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likbetydande, liknelse, liktydig, likvärdig, motsvarighet, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord