Synonymer till likaledes

likaså, också, tillika, ävenså