Synonymer till likafullt

likväl, dock, icke dess mindre, ändå