Synonymer till lika

identiska, likadana, jämbördig, jämngod, jämspelt, like, likvärdig, jämställd, likadan, likadant, substanser, synonym, samma, alternativord, ersättningsord, likaartad, likabetydande, likabetydande ord, likartad, likbetydande, liknelse, liktydig, motsvarighet, sambetydlig, samma mening, samma sak, tvillingord, utbytesord