Synonymer till lika med

ekvivalent, jämngod, likvärdig, likvärdigt, motsvarighet