Synonymer till licens

koncession, tillstånd, befogenhet, behörighet, bemyndigande, beskaffenhet, fullmakt, kondition, lov, läge, medgivande, skick, status, tillåtelse