Synonymer till leta

söka, utforska, eftersträva, forska, kolla, kartlägga, sondera, studera, undersöka, undersökning, utröna