Synonymer till legitimera

berättiga, tillåta, acceptera, bevilja, godkänna