Synonymer till legitim

befogad, berättigad, rimlig, rättmätig, välgrundad, behörig, tillbörlig, laglig, legal, rättslig, tillåten, rättfärdigad