Synonymer till ledtråd

spår, antydan, avtryck, bana, märke, räls, skåra, slinga, tecken, tillstymmelse, vittring