Synonymer till ledare

anförare, befälhavare, chef, kapten, kommendör, truppchef, ansvarig, arbetsansvarig, arbetsledare, boss, direktör, föreståndare, företagsledare, hövding, manager, överhuvud, förman, härförare, krigsherre, furste, kung, ordförande, president