Synonymer till lagförslag

motion, proposition, förslag