Synonymer till lagfästa

stadga, befästa, bestämmelse, fastställa, förordning, reglemente, stabilisera, stabilitet