Synonymer till lager

depå, förråd, förvar, magasin, skjul, förvaringsbyggnad, förvaringsutrymme, skikt, varulager, förvaringslokal, tidning, tidskrift, upplag, hinna