Synonymer till laga

bereda, bana, iordningställa, fixa, anordna, arrangera, dona, greja, kirra, lösa, ombesörja, ordna, reparera, rodda, skaffa, syssla, uträtta, åtgärda, operera, repparera, skapa, tillreda, avhjälpa, lagning, underhålla, återställa, alstra, bilda, dana, designa, forma, frambringa, framställa, grunda, göra, instifta, konstruera, kreera, producera, tillverka, upprätta, utforma, anrätta, tillaga