Synonymer till lag

författning, grundlag, konstitution, förordning, bestämmelse, föreskrift, regel, stadga, reglemente, spad, team, trupp, uppställning, norm, buljong, steksaft, gäng, kår, manskap, patrull, arrangemang, disposition