Synonymer till lösgöra

befria, entlediga, frige, frigöra, frisläppa, lossa, release, rädda, släppa, undsätta, lösa, skilja, avskilja, avsöndra, dela, differentiera, separera, splittra, sära, publicera, publicering