Synonymer till lönande

fruktbar, bördig, produktiv, fördelaktig, förmånlig, gagn, gynnsam, till det bättre, lönsam, inkomstbringande, kostnadseffektiv, vinstgivande