Synonymer till låta

bevilja, godkänna, medgiva, tillåta, ljuda, klinga, klämta, tona