Synonymer till låt

bit, beståndsdel, del, fragment, fraktion, lott, sektion, snutt, snäpp, sträcka, stump, stycke, melodi, sång, visa, bevisa, exponera, indikera, lotsa, peka, presentera, påvisa, uttrycka